Trestní právo

obhajoba v přípravném řízení i v řízení před soudy všech stupňů, zastupování poškozených v trestním řízení

Rodinné právo

vyživovací povinnost a výkon rodičovské odpovědnosti, návrhy na rozvod manželství včetně dohod o vypořádání společného jmění manželů a zastupování u soudů

Vlastnické právo k nemovitostem

darovací smlouvy, věcná břemena, kupní smlouvy včetně advokátní úschovy finančních prostředků, vypořádání podílového spoluvlastnictví, tj. rozdělení domů na samostatné bytové jednotky

Bytové právo

nájemní smlouvy, vztahy k družstevním bytům