ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Mgr. Jaroslava Horáková

Naše advokátní kancelář provozuje advokátní praxi v Šumperku od roku 1991. Klientům poskytujeme komplexní právní služby.

Trestní právo

obhajoba v přípravném řízení i v řízení před soudy všech stupňů, zastupování poškozených v trestním řízení

Rodinné právo

vyživovací povinnost a výkon rodičovské odpovědnosti, návrhy na rozvod manželství včetně dohod o vypořádání společného jmění manželů a zastupování u soudů

Vlastnické právo k nemovitostem

darovací smlouvy, věcná břemena, kupní smlouvy včetně advokátní úschovy finančních prostředků, vypořádání podílového spoluvlastnictví, tj. rozdělení domů na samostatné bytové jednotky

Bytové právo

nájemní smlouvy, vztahy k družstevním bytům

Dlouhodobé zkušenosti má naše advokátní kancelář právě v oblasti týkajících se nemovitostí, kde máme úzkou spolupráci se znalcem

v oboru oceňování nemovitostí a dále s realitní kanceláří DELTA REAL - realitní kancelář, s.r.o. Šumperk. Na žádost klienta zajišťujeme komplexní služby od výpisu z katastru nemovitostí, zpracování smlouvy o převodu nemovitostí, zpracování návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, vyplnění daňového přiznání, včetně zajištění znaleckého posudku, až po zařízení platby daně finančnímu úřadu. Pro klienty také provádíme rozdělení domů na bytové jednotky včetně zápisu do katastru nemovitostí.


Ve spolupráci s realitní kanceláří zařídíme prodej nebo nákup nemovitosti, a to např. v případě rozvodu manželství.


Pro realitní kancelář garantujeme právní záruky (převodu) prodeje a nákupu.


Veškeré služby provádíme kvalitně a ke spokojenosti našich klientů.

Kontaktní formulář

Pokud máte dotaz či zájem o využití našich právních služeb, využijte prosím tento kontaktní formulář.